درجه مارجین یا سطح مارجین چیست ؟

درجه مارجین یا سطح مارجین

به زبان ساده ، سطح مارجین نشان می دهد که حساب معاملاتی شما چقدر ” سالم ” است.

این نسبت سرمایه حساب شما به مقدار استفاده شده از سرمایه حساب در معاملات باز است که به صورت درصد نشان داده می شود.

مارجین صرفاً مبلغی است که برای باز کردن معاملات مورد نیاز است. “مارجین آزاد ( حاشیه آزاد ) ” به معنی مبلغی است که می تواند برای گشایش معاملات و پوزشنهای اضافی استفاده شود.

مارجین کمیسیونی نیست که شما به آن نیاز دارید ، اما به سادگی وثیقه ای برای تجارت فارکس و سهام است.

سطح مارجین شما چقدر باید باشد؟

.سطح مارجین نسبت بین سرمایه صاحبان حساب و مارجین استفاده شده است. به صورت درصد (٪) بیان می شود

به عنوان مثال :

اگر سرمایه صاحب حساب مبلغ 5000 دلار و حاشیه ( مارجین ) استفاده شده 1000 دلار است ، سطح مارجین 500 درصد است

مارجین کامل در فارکس چیست؟

مارجین مقدار پولی است که به عنوان “سپرده حسن نیت” برای باز کردن معاملات خود با کارگزار خود لازم دارید.

برای حفظ معاملات شما توسط کارگزار شما استفاده می شود.مارجین معمولاً به صورت درصدی از مقدار معاملات شما حساب می شود. به عنوان مثال ،

بیشتر کارگزاران فارکس می گویند که به 2٪ الی 1٪ ، نیاز دارند تا 5 درصد

مارجین کال چیست و چگونه کار می کند؟

هنگامی که ارزش حساب مارجین یک سرمایه گذار به زیر مقدار مورد نیاز کارگزار می رسد ، مارجین کال رخ می دهد.

هنگامی که مارجین کال ( یا کال مارجین – تماس با نقطه حاشیه ای )  رخ می دهد ، سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که پول بیشتری به حساب خود واریز کند یا برخی از معاملات موجود در حساب خود را ببندد