الگوی پوشا

در تحلیل تکنیکال ‏چکش و دارآویز صرفا از یک شمع ساخته می شوند.

همانطور که پیشتر بحث شد، این دو الگو اخطارهای مهمی در رابطه با وضعیت هیجانی بازار صادر می کنند.

اما در مقابل بسیاری از اخطارهای بازار ازترکیب چند شمع حاصل می شوند.

الگوی پوشا یا فراگیر اولین نوع از این الگوها است. الگوی پوشا جز، الگوهای بازگشتی محسوب می شود که از دو شمع با رنگ های متضاد به وجود می آید.

‏شکل ۴.١٨ ‏یک پوشای صعودی را نشان می دهد.

بازار در یک روند نزولی سیر می کند تا اینکه بدنه اصلی یک شمع سفید، کل بدنه اصلی شمع سیاه قبل از آن را می پوشاند.

این الگو نشان می دهد که فشار خرید بر فشار فروش غالب شده است.

شکل ۴.١٩ ‏یک الگوی پوشای نزولی را نمایش می دهد. دراینجا روند بازار صعودی است.

بدنه شمع سفید توسط بدنه اصلی شمع سیاه بعدی کاملا پوشیده شده و اخطاری مبنی بر تغییر جهت بازار صادر شده است.

این الگو نشان می دهد که فروشندگان بر خریداران مستولی شده اند.

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

‏برای صحت یک الگوی پوشا حضور سه شرط اساسی الزامی است :

‏یک – بازار باید بطرز محسوسی دارای روند صعودی یا نزولی، ولو در مدت کوتاهی، باشد.

‏دو – الگوی پوشا شامل دو شمع است. بدنه اصلی شمع دوم باید بدنه اصلی شمع اول را بطور کامل بپوشاند. ( ‏نیازی به پوشش کامل سایه ها نیست )

‏سه – رنگ بدنه اصلی شمع دومی باید متضاد رنگ بدنه اصلی شمع اول باشد.

(((دراینجا یک استثنا وجود دارد، اگر بدنه اصلی شمع اول خیلی کوجک باشد تقریبآ می توان گفت که یک دوجی است. بنابراین همانطور که در مورد دوجی ها بحث خواهد شد، در انتهای یک روند نزولی یک بدنه اصلی کوچک سفید رنگ و یک شمع بلند سفید رنگ می توانند یک الگوی بازگشتی کف باشند.

و بطور مشابه، در روند صعودی، یک شمع سیاه رنگ با بدنه اصلی خیلی کوچک اگر قبل از یک شمع خیلی بزرگ سیاه رنگ قرار بگیرد، یک الگوی بازگشتی سقف را تشکیل می دهد)))

 

‏الگوی پوشا در نمودارهای شمعی، تا حد زیادی شبیه به الگوی بازگشتی یک روزه در نمودارهای غربی است. الگوی بازگشتی یک روزه زمانی رخ می دهد که در حین یک روند

 

‏صعودی ( یا نزولی )، سقف ( یا کف ) جدیدی ساخته می شود ولی در همان وضعیت قیمت پایین تر ( یا بالاتر ) از قیمت نهایی روز قبل بسته می شود.

الگوی پوشا بخاطر ، ویژگی هایی که دارد کمک می کند که نسبت به افرادی که از الگوی بازگشتی یک روزه استفاده می کنند برتری بیابید.

این ویژگی ها و برتری ها در بررسی مثال های ۴.۲۱ و ۴.۲۲ و ۴.۲۳ متمایز شده است.

وجود چند فاکتورها همراه الگوی پوشا، اهمیت آن را و احتمال وقوع بازگشت را افزایش می دهند.

این فاکتورها به شکل زیر هستند :

‏یک – شمع اول در الگوی پوشا بدنه اصلی کوچک و شمع دوم، بدنه اصلی خیلی بلندی داشته باشد. این حالت می تواند نشان دهنده اتمام قدرت روند قبلی و افزایش انرژی روند جدید باشد.

 

‏دو – الگوی پوشا بعد از روندی طولانی یا روندی خیلی سریع ظاهر شود. روند طولانی نشان می دهد که خریداران بالقوه همگی وارد بازار شده اند و پتانسیل خرید کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، ممکن است دربازار خریدار جدیدی برای حمایت از روند صعودی وجود نداشته  باشد. از سوی دیگر تحرکات سریع، باعث ناپایداری بازار می شود و روند را آسیب پذیر می سازد.

 

‏سه – حالتی که حجم معاملات روی شمع دوم الگوی پوشا به شدت زیاد باشد. این حجم زیاد می تواند نشانه ای از تخلیه بازار باشد. (کاربرد حجم در نمودارهای شمعی را در فصل ۱۵ کاملا شرح خواهیم داد)

 

‏چهار – حالتی که در آن بدنه شمع دوم  بدنه چند شمع از شمع های قبلی را پوشش دهد.

‏الگوی پوشای صعودی را در شکل ۴.۲۰ ‏در شمع های ١۵ ‏و ٢٢ ‏می مشاهده کنید.

دو شمع آخر ماه جولای نیز یک الگوی پوشای نزولی را تشکیل می دهند.

الگوی پوشای  ‏صعودی در ماه سپتامبر  پایانی بر فروش های شدید در چند هفته قبل از آن است.

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

  تصویر ٢٠ ‏. ۴ ‏نمودار هفتگی فرانک سوئیس (الگوهای پوشای صعودی و نزولی)

 

در شکل ۴.۲۱  ‏نمودار ماهیانه نفت خام به همراه دو الگوی پوشای صعودی و پوشای نزولی نشان داده شده است.

در اواخر سال ١٩٨۵ ‏، نزول شدید از ٢٠ ‏دلار آغاز شده است.

در ماه سوم و چهارم از سال ۱۹۸۶ ‏دو شمع که الگوی پوشای صعودی را پدید آوردند، مشاهده می کنید.

این الگو اخطاری برای اتمام این روند نزولی است. رالی صعودی که از آن نقطه و بعد از الگوی پوشای صعودی به وجود آمده است، توسط الگوی پوشای نزولی دیگری در اواسط سال ١٩٨٧ ‏خاتمه یافته است.

الگوی پوشای صعودی که در فوریه و مارچ ١٩٨٨ ‏مشاهده می کنید توقف و استراحتی کوتاه بر روند نزولی است که ازاواسط سال ۱۹۸۷ با ظهور پوشای نزولی آغاز شده است .

بعد از پدید آمدن این الگوی پوشای صعودی، روند از حالت نزولی به مدت ۵ ‏ماه به حالت حاشیه یا خنثی تبدیل شده است.

‏شمع سیاه در فوریه ١٩٩٠ ‏تنها ٨ ‏واحد برای پوشش کامل شمع سفید ژانویه کسری دارد.

نتیجه این است که این دو شمع یک الگوی کامل پوشای نزولی نیستند ولی مانند سایر ابزارهای تکنیکی، می توان اندکی آزادی عمل و انعطاف پذیری به کار برد.

عاقلانه تر این است که این دو شمع را یک الگوی پوشای نزولی، با تمام ویژگی ها و خواص آن الگو، در نظر گیریم تا اینکه به خاطر ٨ ‏واحد، کلا از آن صرف نظر کنیم.

مانند تمام ابزارهای تکنیکی، در مواردی می توانیم در تحلیل ها با اندکی اغماض برخورد کنیم.

‏الگوی پوشای نزولی در سال ١٩٨٧ ‏و سال ١٩٩٠  یکی از مزایای الگوی پوشا را در مقابل الگوی بازگشتی یکروزه غربی به نمایش می گذارد.

در الگوی بازگشتی یکروزه غربی ( یا در اینجا به علت آنکه نمودار ماهیانه است الگوی بازگشتی یک ماهه) شمع دوم باید سقف جدیدی به وجود بیاورد.

دراینجا شمع سیاه سقف جدیدی پدید نیاورده است. بنابراین الگوی بازگشتی یک روزه قادر به تایید بازگشت نیست.

در حالیکه نمودارهای شمعی اخطار بازگشتی قاطعی صادر کرده اند.

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

 

شکل ۴.۲۲ ‏یکی از مواردی است که نشان می دهد نمودارهای شمعی نسبت به نمودار های میله برتری تصویری دارند و بگونه ای ظاهر می شوند که بیننده احساس می کند نمودار برجسته است.

رفتار قیمت در تاریخ ٧ ‏و ٨ ‏جولای را مشاهده کنید. در اینجا بازهم سقف جدیدی ساخته نشده است و هیچ اخطاری برای تحلیلگرانی که از روش های غربی استفاده می کنند، صادر نشده است.

ولی در تحلیل نمودارهای شمعی، اخطار بازگشت روند ‏توسط الگوی پوشا، قاطعانه صادر شده است.

شمع های شماره ١ ‏و ٢ ‏در اوایل ماه ژوئن شبیه به الگوی پوشای صعودی هستند.

ولی توجه داشته باشید که الگوی پوشای صعودی یک الگوی بازگشتی کف است یعنی آنکه این الگو بعد از یک روند نزولی قابل ارزیابی است.

( البته گاهی اوقات این الگو در انتهای یک روند افقی و خنثی مشاهده می شود )

بنابراین الگوی پوشای صعودی که در اوایل ماه ژوئن مشاهده می شود الگوی بازگشتی نیست، این الگو تنها زمانی نشانه صعود است که در انتهای یک روند نزولی قرار گیرد.

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

تصویر ۴.۲۲ نمودار پلاتین ( الگوی پوشای نزولی)

 

‏‏در شکل ۴.۲۳  ‏مجموعه ای از الگوهای پوشای نزولی را مشاهده می کنید.

الگوی شماره یک بازار را به مدت دو ماه از روند صعودی پیشین به روند جانبی کشانده است.

الگوی پوشای شماره ٢ ‏، مکثی کوتاه در روند صعودی بوجود آورده است.

پوشاهای نزولی ٣ ‏و ۴ ‏و ۵ اخطار های  بازگشتی صادر کرده اند که هیچ کدام از قواعد تکنیکال غربی قادر به شناسایی آنها نیستند.

( چون سقف جدید به وجود نیاوردند توسط الگوی بازگشتی یکروزه قابل شناسایی نیستند)

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

تصویر ۴.۲۳ نمودار هفتگی سویا (الگوی پوشای نزولی)

الگوی ابر سیاه

‏ الگوی بازگشتی بعدی که بررسی خواهیم کرد ابر سیاه نام دارد ( تصویر ۴.۲۴ ‏را مشاهده کنید. ) این الگو از دو شمع تشکیل شده است و یکی از الگوهای بازگشتی سقف به شمار می رود که بعد از یک روند صعودی، زمانی که در سقف به نوعی تراکم ایجاد می شود، قابل شناسایی است.

اولین شمع از این الگوی دو شمعی، شمع سفید مستحکم و بلندی است.

در روز دوم، قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز می شود.

(یعنی قیمت در روز دوم، بالاتر از سایه بالایی روز اول باز می شود)  و در روز دوم قیمت نزدیک به کمترین قیمت آن روز و کمی بالاتر از قیمت باز شدن روز قبل، بسته می شود.

هرقدر نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیشتر باشد، استحکام الگو بیشتر می شود و احتمال بازگشت بالاتر می رود.

برخی از تحلیلکران ژاپنی حداقل ۵۰% ‏نفوذ را شرط اعتباراین الگو می دانند.

(به این معنی که شمع سیاه روز دوم باید حداقل ۵۰%  ‏از شمع سفید روز اول را پوشش دهد ) اکر شمع سیاه رنگ روز دوم قبل از نصف شمع سفید روز اول بسته شد، بهتر است تا مشاهده تاییدات بیشتر صبر کنیم.

 

تحلیل تکنیکال |شمع های ژاپنی | الگوی پوشا

شکل ۴.۲۴ ابر سیاه پوششی

 

‏دلایل ذهنی نهفته در پشت این الگو به سادگی قابل توضیحا ‏ست. بازار در روندی صعودی در حال حرکت است.

در روز بعد از مشاهده شمع پر قدرت سفید، بازار با حفره ای (شکاف) رو به بالا باز می شود.

بنابراین خریداران کنترل کامل بازار را در اختیار دارند. ولی رالی صعودی ناگهان متوقف می شود! و در واقع بازار نزدیک به کمترین مقداار آن روز و نزدیک به باز شدن روز قبل، بسته می شود.

در این شرایط خریداران دوباره به معاملات خود فکر می کنند و افرادی که منتظر فرصتی برای فروش بودند، مبنایی برای قرار دادن ‏حد ضرر یعنی بالاترین قیمت شمع دوم می یابند.

‏در پایین مواردی که در صورت وقوعشان، اهمیت الگوی ابر سیاه، دو چندان می شود، شرح داده شده است:

 

‏یک – هرقدر شمع سیاه نفوذ بیشتری در شمع سفید داشته باشد، الگوی سقف بیشتر تایید می شود.

ولی توجه داشته باشید که اگر شمع سیاه دوم، تمام شمع سفید را بپوشاند، الگوی ما دیگر ابر سیاه نیست، بلکه پوشای نزولی است.

شمع سیاه رنگ در الگوی ابر سیاه، تنها قسمتی از شمع سفید رنگ را می پوشاند. الگوی ابر سیاه را مانند خورشید گرفتکی ناقص که در آن فقط قسمتی از خورشید دچار پدیده کسوف می شود.

در نظر بگیرید ( در الگوی ابر سیاه تنها قسمتی از شمع سفید رنگ پوشیده می شود ) در مقابل، الگوی پوشای نزولی را به عنوان خورشید گرفتگی کامل، که در آن تمام خورشید دچار پدیده کسوف می شود در نظر بگیرید ( در الگوی پوشای نزولی، تمام شمع سفید اول، توسط شمع سیاه رنگ دوم پوشانده می شود ) در نتیجه الگوی پوشای نزولی، الگوی محکم تری به حساب می آید.

اگر در روز بعد از الگوی ابر سیاه، یا الگوی پوشای نزولی، شمع سفیدی با قیمت نهایی بالاتر از بالاترین قیمت دوروز پیش ظاهر شود، نشانه صعود جدیدی است و الگوی ما از دست رفته است.

‏دو – اگر در انتهای یک روند بلند مدت قدیمی، شمع سفید رنگ پر قدرتی، در کمترین قیمت روزانه خود باز شود ( یعنی کف صاف باشد و سایه پایینی نداشته بانشیم ) در بالاترین قیمت آن روز خود بسته شود ( یعنی سر صاف باشد و سایه بالایی نداشته باشیم )

و سپس در روز بعد شمع سیاه رنگ بلندی که در بالاترین قیمت آن روز و بالاتر از قیمت روز قبل، باز شود و در پایین ترین قیمت همان روز بسته شود یعنی سر صاف و کف  صاف باشد ( سایه بالایی و پایینی نداشته باشد ) می توان گفت که یکی از پر قدرت ترین حالت های الگوی ابر سیاه رخ داده است.

 

‏سه – اگر در الگوی ابر سیاه، بدنه شمع دوم ( بدنه شمع سیاه ) خط مقاومتی را در بر گیرد به این معنا که بالاتر از یک مقاومت باز شود ولی نتواند آن را بشکند و دوباره به پایین آن بیاید  موید این مطلب است که خریداران قادر به کنترل بازار نیستند.

‏چهار – اگر حجم معامله همزمان با شمع دوم بسیار سنگین باشد می توان این گونه تفسیر کرد که قدرت خرید تخلیه شده است.

برای مثال حجم معاملات سنگین در قیمت باز شدن روز دوم می تواند این معنا را بدهد که بسیاری از خریداران قبلی از کشتی بیرون  پریده اند! و بعد از آن در بازار، فروش شدت خواهد گرفت.

‏ احتمالا چندان طول نخواهد کشید که خریداران جدید ( و خریداران قدیمی ) متوجه می شوند که کشتی ای که داخل آن هستند تایتانیک است !

برای معامله گران بازارهای فیوچر، حجم معاملات بالا در هنگام باز شدن، اخطار دیگری است.

 

ادامه مطلب در : قدم ۶

قسمت قبل در : قدم ۴

شروع این آموزش در : قدم ۱