تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم 9) ستاره ثاقب و چکش وارونه 

ستاره ثاقب و چکش وارونه

الگوی ستاره ثاقب که شکلی شبیه نام آن یعنی ستاره ثاقب دارد ، دارای یک شمع است که نشان از احتمال وقوع سقف می‌دهد ولی برخلاف الگوی

ستاره عصرگاهی، اخطار مهمی برای وقوع سقف محسوب نمی‌شود.

همان‌طور که در شکل 5.23 می‌بینید ستاره ثاقب یک شمع با بدنه اصلی در نزدیکی سایه پایینی است و سایه بالایی بلند دارد؛ مانند همه ستاره‌ها رنگ بدنه شمع چندان مهم نیست.
آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی |شکل 23-5 ستاره ثاقب
شکل 5.23 ستاره ثاقب

وقوع ستاره ثاقب به این معنی است که بازارسرمایه نزدیک قیمت پایینی بازشده و سپس قدرتمندانه به سمت بالا رفته و بعد دوباره قیمت پایین آمده و درنهایت در نزدیکی قیمت ابتدایی بسته‌شده است. به‌بیان‌دیگر، رالی صعودی در این شمع نتوانسته دوام بیاورد.

 
بدنه‌ی ستاره ثاقب ایدئال، نسبت به بدنه شمع قبل از خود دارای شکاف (فاصله) است؛ اما همان‌طور که در مثال‌های متعدد بعدی خواهید دید، وجود این شکاف چندان ضروری نیست.
شکل‌گیری ستاره ثاقب در روند نزولی می‌تواند اخطار صعود قیمت باشد که به آن چکش وارونه می‌گویند (چکش وارونه در ادامه این فصل بحث خواهد شد).

در شکل 5.24 در روز 2 آوریل یک ستاره ثاقب پدید آمده است. شکل 5.25 به‌خوبی ستاره ثاقب و انواع آن را نشان می‌دهد. انواع ستاره ثاقب در شکل 5.25 به شرح زیر است:

1 – ستاره ثاقب 1 یکی از انواع این الگو است.

این نوع ستاره ثاقب، یک ستاره‌ی ایدئال نیست زیرا بین بدنه ستاره و بدنه شمع قبل، شکافی به چشم نمی‌خورد.

ولی با این‌وجود این نوع ستاره، ناتوانی روند صعودی در بالا بردن قیمت در بازارسرمایه را ثابت می‌کند.

2 – ستاره ثاقب 2 کمی مبهم است.

این نوع از الگو دارای بخشی از معیارهای ستاره ثاقب است (دارای سایه بلند و بدنه اصلی کوچک پایین‌تر از سایه است) ولی بااین‌حال از یک قانون مهم

تبعیت نکرده است؛ یعنی بعد از یک روند صعودی یا در یک سقف در منطقه تراکم ظاهر نشده است.

چنین شمعی باید یک شمع با بدنه کوچک کم‌اهمیت تلقی شود.

یک شمع با بدنه‌ی کوچک (سقف چرخشی) نشانگر بی تصمیمی بازارسرمایه است. در بازار بدون روند این بی تصمیمی، مورد انتظار است.

3 – ستاره ثاقب 3 شکل و شمایلی همچون یک ستاره ثاقب دارد اما یک ستاره واقعی نیست زیرا بدنه شمع آن با بدنه شمع قبل از خود شکافی ندارد.

بااین‌حال باید به این شمع، با توجه به ادامه حرکات قیمتی شمع قبل نگریسته شود.

بالاترین قسمت سایه شمع ستاره ثاقب 3 به سقف 618 که در اوت گذشته ایجادشده بود، برخورد کرده است.

قدرت صعودی قیمت در طی روز (ستاره ثاقب) از آن سطح تحلیل رفته و کاهش پیدا کرده است.

درنهایت، قیمت سویا نزدیکی‌های قیمت پایینی بسته‌شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 24-5 نمودار روزانه ین

شکل 5.24 نمودار روزانه ین 1990 (ستاره ثاقب)

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 25-5 نمودار روزانه سویا

شکل 5.25 نمودار روزانه سویا – مارس 1990 (انواع ستاره ثاقب)

 

4 – ستاره ثاقب 4 مانند ستاره ثاقب 3 است و همچنان ستاره ایدئالی محسوب نمی‌شود زیرا بدنه ستاره با بدنه شمع قبل شکافی ندارد.

ولی بااین‌حال این ستاره تلاش دیگری برای صعود قیمت بوده که در نزدیکی‌های 618 متوقف‌شده است.

این ستاره بار دیگر ناتوانی فشار افزایشی در کنترل بازارسرمایه را به نمایش گذاشته است. ستاره ثاقب 3 و 4 اگرچه ستاره‌های مطلوبی نیستند.

اما درعین‌حال نقاط مهمی را رقم‌زده‌اند.

همان‌طور که در ابتدای مقالات گفتیم، در تحلیل تکنیکال الگوها معمولاً به شکل اصلی و مطلوب رخ نمی‌دهند تا اخطارهای بی‌عیب و نقصی ارائه دهند.

همواره شمع های ژاپنی و الگوهای شمع های ژاپنی را با دیگر ابزارهای تکنیکی در تحلیل تکنیکال ترکیب کنید؛

بنابراین با اینکه ستاره‌های ثاقب 3 و 4 ستاره‌های مطلوبی نیستند اما فرم شمع‌ها در تائید جهت حرکات قبلی قیمت در بازارسرمایه که کاهشی است، قرار دارد.

5 – ستاره ثاقب 5 یک ناتوانی دیگر در شکستن خط مقاومت است. با این‌حال باید تلاش برای صعود به قیمت‌های بالاتر را تحسین کرد.

با هر بار ناتوانی قیمت در شکستن 618 دلار این فکر به ذهن می‌آید که چه زمانی طول خواهد کشید که بازارسرمایه از تلاش برای صعود قیمت دست بردارد.

با ستاره ثاقب 6 جواب این سؤال را خواهیم گرفت.

6 – ستاره ثاقب 6 آخرین تلاش برای بالا بردن قیمت و شکستن خط مقاومت است که ناکام می‌ماند.

سپس قیمت رو به سقوط می‌گذارد و این سقوط، به‌وسیله یک الگوی چکش پایان می‌پذیرد.

شکل 5.26 نمونه دیگری در تحلیل تکنیکال است که در آن بدنه ستاره ثاقب با بدنه شمع قبل از خود شکافی ندارد؛

اما بااین‌وجود این ستاره یک اخطار برگشتی مهم به‌حساب می‌آید. در اینجا لازم است کمی عمیق‌تر به ستاره ثاقب بنگریم.

این الگو ناتوانی دیگری در شکستن قیمت سقف سه‌ماهه‌ی چهارم سال 1989 است. ستاره ثاقب به رالی صعودی که با الگوی چکش شروع‌شده، پایان داده است.

در شکل 5.27 یک الگوی ستاره ثاقب کلاسیک در ساعت اول روز 29 مه ظاهرشده است. در ادامه، روند نزولی قیمت با پدیدار شدن الگوی پوشای افزایشی متوقف‌شده است.

در شکل 5.28 دو الگوی ستاره ثاقب را قبل از کاهش قیمت، نشان می‌دهد.

در شکل 5.29 نیز مشاهده می‌کنید که ستاره ثاقب، ناتوانی دیگری در شکستن قیمت سقف اکتبر / نوامبر است .همان‌طور که در شکل 5.30 ملاحظه می‌کنید هر جفت ستاره‌های ثاقب در بازارسرمایه، هرکدام به رالی صعودی قبل از خود پایان داده‌اند.

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 26-5 نمودار هفتگی اوراق قرضه ( ستاره ثاقب)شکل 5.26 نمودار هفتگی اوراق قرضه (ستاره ثاقب)

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 27-5 نمودار میان روزه ذرت

 شکل 5.27 نمودار میان روزه ذرت (ستاره ثاقب)

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی |شکل 28-5 نمودار روزانه BRشکل 5.28 نمودار روزانه BR (ستاره ثاقب)

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی |شکل 29-5 نمودار هفتگی S&P
 شکل 5.29 نمودار هفتگی S&P (ستاره ثاقب)

آموزش تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 30-5 نمودار هفتگی نیکی ( ستاره ثاقب )

 
شکل 5.30 نمودار هفتگی نیکی (ستاره ثاقب)

 
چکش وارونه در شمع های ژاپنی

باوجود اینکه در تحلیل تکنیکال این الگو یک ستاره نیست اما به علت شباهت آن با الگوی ستاره ثاقب در این فصل به بررسی آن می‌پردازیم.

در شکل 5.31 چکش وارونه‌ای می‌بینید که مانند ستاره ثاقب، دارای سایه بلند و بدنه‌ای در پایین است؛ اما باوجوداینکه الگوی ستاره ثاقب یک الگوی

برگشتی سقف است،

این الگو یعنی چکش وارونه، الگوی برگشتی کف محسوب می‌شود؛ مانند الگوی چکش عادی، چکش وارونه یک الگوی بازگشتی است و در یک روند نزولی

شکل می‌گیرد.

به نمودار ذرت در شکل 5.27 برگردید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید اولین شمع الگوی پوشای افزایشی در بازارسرمایه 4 ژوئن همانند الگوی ستاره ثاقب است (رنگ بدنه اهمیتی ندارد).

در این مثال این الگو در روند نزولی ظاهرشده و همانند الگوی چکش وارونه دارای قدرت صعودی است.
آموزش تحلیل تکنیکال شمعهای ژاپنی |شکل 31-5 چکش وارونه

شکل 5.31 چکش وارونه

 
نکته حائز اهمیت این است که در تحلیل تکنیکال برای تائید الگوی چکش وارونه، باید منتظر شمع بعدی (که لزوماً باید صعودی باشد) بمانیم.

تائید الگو می‌تواند توسط باز شدن قیمت روز بعد، بالاتر از بدنه چکش وارونه روی دهد. هرقدر این شکاف بیشتر باشد تائید قوی‌تر است.

شمعی با بدنه سفید و رسیدن آن به قیمت‌های بالاتر می‌تواند تائید دیگری برای این الگو باشد.

اهمیت لزوم تائید الگو شمع بعدی به این دلیل است که حرکات قیمت که باعث تشکیل چکش وارونه می‌شوند، می‌توانند در غالب پتانسیل کاهشی نیز

ظاهر و منجر به کاهش بیشتر قیمت بشوند.

به‌عبارت‌دیگر، در شمع چکش وارونه، قیمت ابتدا نزدیکی‌های قیمت پایینی بازشده و سپس شروع به صعود می‌کند اما قیمت نمی‌تواند این صعود را حفظ کند

و درنهایت در نزدیکی قیمت پایینی بسته می‌شود. آیا چنین شمعی به این شکل می‌تواند پتانسیل صعود داشته باشد؟
جواب با وقوع شمع بعدی به دست می‌آید.

اگر قیمت، بالاتر از بدنه چکش وارونه باز شود به این معنی است که کسانی که در چکش وارونه در قیمت باز شدن یا قیمت پایانی، اقدام به فروش کرده

بودند، پشیمان هستند.

این اتفاق می‌تواند باعث اقدام به خرید افراد در قیمت‌های کف شود که خودبه‌خود باعث افزایش قیمت و شروع رالی صعودی می‌شود.

در نمودار ذرت، شمع بعد از چکش وارونه تشکیل یک الگوی پوشای افزایشی داده است و باعث تائید الگوی چکش وارونه شده است.

همان‌طور که در شکل 5.32 می‌بینید الگوی ستاره ثاقب 1 باعث تغییر جهت قیمت از رالی صعودی به باندهای جانبی (روند خنثی) گردیده است.

شمع سیاهی که پس از ستاره ثاقب 3 شکل‌گرفته بعد از تشکیل الگوی پوشای کاهشی باعث ایجاد یک سقف مهم شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال شمعهای ژاپنی | شکل 32-5 نمودار روزانه فلز روی لندن ( چکش وارونه و ستاره ثاقب )

 شکل 5.32 نمودار فلز روی لندن (چکش وارونه و ستاره ثاقب)

 
ریزش قیمت پس از وقوع ستاره ثاقب 3 به‌وسیله الگوی نفوذی خاتمه یافته است. این الگو، پایه و اساس رالی صعودی بعدی را تشکیل داده که آن نیز بعدها توسط ستاره ثاقب 4 متوقف‌شده است.

ملاحظه می‌کنید که نزول قیمت در بازارسرمایه پس از ستاره ثاقب 4، توسط الگوی چکش وارونه متوقف گردیده و این الگو توسط شمع سفید بعد از خود نیز تائید شده است.

اگر بدنه این شمع سفید، بزرگ‌تر بود می‌توانستیم بگوییم که الگوی ستاره صبحگاهی رخ‌داده است (اگر شمع سیاه قبل از چکش وارونه، خود چکش وارونه و

شمع سفید بعد از چکش وارونه دارای بدنه بزرگ‌تر بودند می‌توانستیم بگوییم این سه شمع الگوی ستاره صبحگاهی است).

رالی صعودی که از چکش وارونه افزایشی به وجود آمده قیمت را تا زمان وقوع – همان‌طور که حدس زدید – ستاره ثاقب 5 افزایش داده است.

شکل 5.33 انواع دیگری از الگوهای چکش وارونه را نشان می‌دهد.

تائید الگوهای چکش وارونه 1 و 2 به‌وسیله شمع‌های سفید بعدی، دارای اهمیت زیادی است. در این تحلیل تکنیکال چکش وارونه 2 قسمتی از الگوی صبحگاهی شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال شمعهای ژاپنی |شکل 33-5 نمودار روزانه قهوه ( چکش وارونه )
شکل 5.33 نمودار روزانه قهوه (چکش وارونه)

 

 

ادامه مطلب در : قدم دهم

قسمت قبل در : قدم هشتم

شروع این آموزش در : قدم اول