رسم شمع های ژاپنی در تحلیل تکنیکال

‏با مقایسه ای ساده میان نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی در بازار مالی می توان به تفاوت های نهفته در این دو نمودار پی برد.

شکل ۳.۱ ‏همان نمودار آشنای میله ای است.

در شکل ۳.۲ ‏قیمتهای نمودار میله ای را، ولی این بار با ساختار نمودارهای شمع های ژاپنی، مشاهده می کنید.

به نظر می رسد در نمودار شمعی، قیمتها با وجود آنکه در صفحه ای صاف ترسیم شده اند،

از صفحه بیرون آمده اند و وضعیت بازار مالی را بصورت برجسته نشان می دهند، به عبارت دیگر نمودارهای دو بعدی میله ای به نمودارهای سه بعدی شمعی تبدیل شده اند.

به خاطر وجود این ویژگی، می توان گفت نمودار شمع های ژاپنی از لحاظ بصری بسیار هیجان انگیز تر و جذابتر از نمودارهای میله ای هستند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی

تصویر ۳.۱ نمودار میله ای

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی

تصویر ۳.۲ نمودار شمعی

 

یادگیری رسم شمع های ژاپنی

‏از آنجایی که نمودارهای شمعی برای بیشتر چارتیست های غربی تازگی دارد و نمودار میله ای در غرب بیش از هر نمودار دیگری مورد استفاده قرار می

گیرد، در این مقاله برای آموزش روش رسم نمودار شمع های ژاپنی از نمودارهای میله ای، به عنوان ابزار اولیه، استفاده می کنیم.

 

‏رسم نمودار روزانه میله ای احتیاج به قیمت باز شدن ( ابتدایی)، بسته شدن (پایانی)، بیشترین (بالایی) و کمترین (پایینی) دارد.

خط عمودی در نمودار میله ای، بیشترین و کمترین قیمت آن دوره را نمایش می دهد.

خط افقی در سمت چپ خط عمودی، قیمت باز شدن را نمایش می دهد.

خط افقی در سمت راست خط عمودی، قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی

‏شکل ٣.٣ ‏نشان می دهد که چگونه همان اطلاعاتی که برای رسم نمودار میله ای استفاده می شود، برای نمودارهای شمعی نیز کاربرد دارد.

 

با وجود آنکه برای رسم نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی از اطلاعات مشابهی استفاده می شود، ولی به سادگی می توان دید که بصورت متفاوتی ترسیم می شوند.

به قسمت ضخیم و کلفت شمع ها، بدنه اصلی گفته می شود.

بدنه اصلی، دامنه بین قیمت باز شدن (ابتدایی) و قیمت بسته شدن (پایانی) را در بر می گیرد.

زمانی که بدنه اصلی سیاه  (یا توپر) باشد به این معناست که قیت نهایی (پایانی) دوره کمتر از قیمت ابتدایی آن است (قیمت در آن دوره کاهش یافته است).

اگر بدنه اصلی سفید ( توخالی ) باشد، به معنای این است که قیمت پایانی بیشتراز قیمت باز شدن در آن دوره است ( قیمت در آن دوره افزایش داشته است).

‏خطوط باریک بالا و پایین بدنه اصلی، سایه خوانده می شوند.

سایه ها حد بین بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان می دهند.

سایه بالای بدنه اصلی، سایه بالایی و سایه پایین بدنه اصلی، سایه پایینی نامیده می شوند.

بر همین اساس، بالاترین نقطه سایه بالایی، بیشترین قیمت دوره و پایین ترین نقطه سایه پایینی، کمترین قیمت دوره را نمایش می دهند.

واضح است که به علت شباهت این خطوط به شمع و فتیله آن، این نمودارها را نمودارهای شمعی خوانده اند.

اگر یکی از شمع های ژاپنی، سایه بالایی را نداشت به آن سرصاف و اگر سایه پایینی را نداشت به آن ته صاف می گویند.

برای ژاپنی ها مهمترین قسمت یک شمع، بدنه اصلی است. سایه ها به عنوان یک فاکتور فرعی در نوسانات قیمت لحاظ می شوند.

 

‏شکل های ۳.۴ ‏الی ۳.۷  ‏برخی از حالتهای متداول نمودارهای شمعی را نمایش می دهند.

شکل  ۳.۴ ‏شمع بلند سیاهی را نشان می دهد که در آن قیمت ابتدایی نزدیک به قیمت بالایی و قیمت پایانی نزدیک به قیمت پایانی بوده است و در کل، این شمع بیانگر نزول در قیمت است.

شکل ۵.٣ ‏دقیقا برعکس شمع بلند سیاه است و دلالت بر افزایشی بودن دوره می کند.

قیمت ها در این دوره تغییرات زیادی داشته اند و قیمت ابتدایی بازار مالی نزدیک به قیمت پایینی و قیمت پایانی نزدیک به قیمت بالایی آن دوره بوده است.

شکل ۶.٣ ‏شمعهایی را نشان می دهد که بدنه اصلی آنها کوچک و بیانگر این هستند که جنگ سختی بین خریداران و فروشندگان در آن دوره برقرار بوده

است.

به اینگونه شمع های ژاپنی فرفره گفته می شود و در روندها ماهیتی خنثی و بی اثر دارند.

 

‏ همانطور که بعدها در این سری مقالات (در مقاله الگوهای ستاره و هارامی) گفته خواهد شد، این فرفره ها در قسمت های خاصی از الگوها، نقش تعیین کننده ای می یابند.

فرفره ها می توانند سفید یا سیاه باشند. تصویری که در شکل ۶.۳ ‏نشان داده شده است حاکی از کوچک بودن سایه بالایی و پایینی است.

در فرفره ها، اندازه سایه اهمیت چندانی ندارد.

برای ساخته شدن یک فرفره کافیست بدنه اصلی، کوچک باشد.

در شکل ۷.۳ ‏بدنه اصلی وجود ندارد و در عوض فقط دو خط افقی در نمودار ظاهر شده است.

به این خط ها، خطوط دوجی گفته می شود.

‏یک دوجی هنگامی که قیمت ابتدایی و پایانی در یک دوره یکسان یا فوق العاده نزدیک به هم باشند، رخ می دهند.

طول سایه ها در دوجی می تواند هر اندازه ای باشد. اهمیت دوجی به قدری است که یک مقاله کامل و بلند را به آن اختصاص دادیم .

‏نمودارهای شمع های ژاپنی می توانند با استفاده از رنگ های کلاسیک نمودارهای ژاپنی که قرمز و سیاه هستند، رنگین تر شوند.

در این حالت رنگ قرمز می تواند جایگزین رنگ سفید شود. ( این ترکیب رنگ در حالت هایی که برای ترسیم نمودار از رایانه استفاده می شود، می تواند مفید باشد. )

بزرگترین مشکل استفاده از رنگهای مختلف در نمودار شمع های ژاپنی این است که بسیاری از دستگاه های فتوکپی و چاپگر قابلیت چاپ رنگ های مختلف را ندارند و در نتیجه بدنه

های اصلی در کل تصویر سیاه می شوند.

‏برخی از خوانندگان ممکن است واژه یین و یانگ را شنیده باشند.

این دو واژه معادل چینی نمودارهای شمعی هستند.

یین نام دیگر شمع سیاه و یانگ همان شمع سفید است.

در ژاپن، شمع سیاه این – سن ( به معنای خط سیاه ) و شمع سفید، یو – سن ( ‏به معنای خط سفید ) خوانده می شود.

‏تحلیلگران ژاپنی اهمیت وافری برای ارتباط نقطه قیمت ابتدایی و پایانی قایل هستند.

زیرا این دو نقطه نماد هیجان انگیز ترین زمانهای یک روز کاری هستند.

ژاپنی ها ضرب المثلی دارند که می گوید ´´ اولین ساعت صبر سکان تمام روز است.´´

بنابراین قیمت ابتدایی، سکان و راهنمای تمام دوره های معاملاتی است.

 

قیمت ابتدایی، نخستین راهنما برای تعیین جهت روز است.

قیمت ابتدایی، تجلی تمام شایعات و اخباری است که شب قبل طرح و بررسی شده اند.

‏هر قدر یک معامله گر مضطرب تر باشد، سریعتر دست به معامله می زند.

بنابراین در هنگام باز شدن بازار مالی، ممکن است فروش با زحمت مواجه شود، خریداران با عجله وارد بازار مالی شوند و نوسان گیر ها ممکن است به سرعت معامله

جدیدی را آغاز کنند یا از معامله قبلی خارج شوند.

‏بعد از سراسیمگی و اقدامات عجولانه صبحگاهی، خریداران و فروشندگان بالقوه، از موقعیت چیزهایی که می خواهند بخرند با بفروشند، برآوردی بدست می آورند.

این جنگ و این مقایسه بارها و بارها در بازار مالی تکرار می شود.

قیمت صبحگاهی نمایی زود هنگام از میدان جنگ و اشاره ای گذرا به یگانهای متحد و نیروهای دشمن است.

در این زمان (قیمت ابتدایی) ممکن است، معامله گران بزرگ با اجرای خرید یا فروش های هنگفت خود، تلاش کنند جهت بازار مالی را تغییر دهند.

ژاپنی ها به این حالت، حمله صبحگاهی می گویند.

ژاپنی ها برای تشریح نمودارشمع های ژاپنی خود به کرات از واژه های نظامی استفاده می کنند که ما نیز در طول این مقالات از همانها استفاده خواهیم کرد.

 

‏نمودارهای شمعی و هیجانات بازار مالی

‏ روش تحلیل تکنیکال ، تنها روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است.

نام گذاری ها در نمودار شمع های ژاپنی نیز به وضوح از این مکتب پیروی می کنند.

این نام ها با ترفند های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار مالی را در هنگام وقوع این الگوها، بهتر تشریح کنند.

بعد از شنیدن عبارت “دار آویز” یا ” ابر سیاه ” آیا امکان دارد که فکر کنید بازار از نظر هیجانی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟

البته که نه! هر دوی این الگو ها، الگو هایی کاهشی هستند و نامشان به وضوح مشخص می کند که بازار در وضعیت نا متعادلی قراردارد.

‏البته اینکه وضعیت هیجانی بازار در زمان تشکیل این الگو ها نا مساعد است، این احتمالی را که بازار دوباره به آرامش برسد، رد نمی کند.

نکته اینجاست که در هنگام تشکیل الگوی ابر سیاه، خرید ها باید در وضعیت تدافعی قرار گیرند، یا حداقل بر اساس جهت کلی روند یا سایر فاکتور ها تصمیم

گیری شود و فروش های جدید می توانند آغاز شوند.

‏در این مقالات تعداد زیادی الگو و ایده جدید معرفی شده است، ولی نام گذاری هایی که توسط ژاپنی ها انجام شده است نه تنها نمودارهای شمعی را

جذاب تر کرده بلکه بخاطر سپردن الگو های صعودی یا نزولی را نیز ساده تر کرده اند.

برای مثال در فصل ۵ ‏، شما با ´´ستاره شامگاهی´´ و ´´ستاره صبحگاهی´´ آشنا خواهید شد.

بدون آنکه بدانید ساختاراین الگوها به چه نحوی است یا چه مطلبی را می رسانند، تنها با شنیدن نام های آنها فکرمی کنید که کدامیک صعودی و کدامیک

نزولی باشند؟

کاملا واضح است که ستاره شامگاهی که پیش از فرا رسیدن شب درآسمان ظاهر می شود، اخطاری برای شروع نزول وستاره صبحگاهی، که قبلی طلوع

خورشید درآسمان دیده ‏می شود، بیانگر آغاز روند صعودی است.

قیمت محوری

قیمت محوری دیگر، قیمت پایانی یا بسته شدن است.

برخی از معامله گران معتقدند که قیمت پایانی، پایه و مبنای بازارهای فیوچر (اختیار) است.

ما باید منتظر درگیری و هیجانات سنگینی در هنگام بسته شدن بازار باشیم.

همچنین قیمت پایانی برای بسیاری از تکنسین ها، محوری و اساسی است.

ممکن است آنها برای تایید اعتبار یک الگو تا دریافت قیمت پایانی منتظر بمانند.

بسیاری از سیستم های رایانه ای ( برای مثال میانگین متحرک ها ) بر مبنای قیمت های پایانی، طراحی شده اند .

اگر خرید یا فروش عمده ای در زمان نزدیک شدن بازار به انتها، با هدف تاثیر گذاری در قیمت نهایی، انجام شود، ژاپنی ها آن را حمله شبانه می نامند.

‏شکل های ۳.۴ ‏الی ۳.۷ ‏ارتباط بین قیمت بازماندن، بسته شدن و بیشترین وکمترین قیمت دوره را دریک شمع نشان می دهند.

حال اجازه دهید توجه خود را به این نکته معطوف کنیم که چگونه شمع های ژاپنی به صورت تکی یا ترکیبی می توانند ما را درمورد جهت بازار راهنمایی کنند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی

       تصاویر ۳.۴ – ۳.۵ – ۳.۶ – ۳.۷

ادامه مطلب در : قدم ۳

قسمت قبل در : قدم ۱

شروع این آموزش در : قدم ۱