الگوی ابر سیاه

ادامه مطلب از قدم پنجم

شکل ۴.٢۵ ‏تفاوت بین ابر سیاه و الگوی پوشای نزولی را نمایش می دهد.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید دو شمع در جولای ١٩٨۵ ‏یک الگوی ابر سیاه را تشکیل داده اند.

یک شمع سیاه بلند بعد از یک شمع سفید پرقدرت ظاهر شده است.

قیمت بازشدن شمع سیاه ‏رنگ، در سطح جدیدی از قیمت است و این شمع نزدیک به کمترین قیمت همان روز و نزدیک به قیمت باز شدن روز قبل، بسته شده است.

بازار بعد از ظهور این الگوی سقف، بازگشت کرده است. تیر خلاص را چند هفته بعد یک الگوی زیبای پوشای کاهشی شلیک کرده است.

همانطور که مشاهده می کنیم، در الگوی ابر سیاه، شمع سیاه دوم تنها قسمتی از بدنه شمع سفید اول را پوشش داده است در حالیکه الگوی پوشای کاهشی، بدنه اصلی شمع سیاه رنگ، کل بدنه شمع سفید رنگ را پوشانده است.

 

الگوی ابر سیاه وپوشای نزولی

شکل ۴.۲۵ – الگوهای ابر سیاه و پوشای نزولی

 

در شکل ۴.۲۶ ‏سه ابر سیاه قابل رویت هستند.

سایر دلایل نزولی، اعتبار هریک از این سه الگو را تایید کرده اند. در اینجا این سه را تک به تک بررسی می کنیم :

‏یک – ابر سیاه شماره ١ ‏. این الگو یکی از حالت های متنوع الگوی ابر سیاه است.

در این الگو شمع سیاه رنگ روز دوم بجای آنکه بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز شود، تقریبا هم سطح آن باز شده است.

در این حالت، این الگو همچنان یک اخطار و یک نشانه منفی به شمار می رود.

همچنین در این الگو نشانه دیگری نیز وجود دارد، خریداران موفق نشده اند که مقاومت قبلی، در اواسط فوریه را بشکنند.

 

الگوی ابر سیاه پوشای

شکل ۴.۲۶ – ابر سیاه پوششی

 

‏دو – ابر سیاه شماره ٢ ‏.  در این الگو به غیر از الگوی ابر سیاه، نشانه دیگر، ناتوانی در عبور از سطح مقاومت ۲۱ دلار ‏است.

یکی از قواعد بدیهی تکنیکال این است که سطح حمایت قبلی پس از شکست، به سطح مقاومت جدیدی تبدیل می شود.

این اتفاقی است که برای سطح ۲۱ دلار رخ داده است. توجه کنید که حمایت ۲۱ دلار ‏قبلا یکبار در ماه مارس شکسته و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.

عدم موفقیت قیمت در صعود به سطح جدید و تشکیل الگوی ابر سیاه  وجود مقاومت را تایید می کند.

( در فصل یازده درباره رفتار شمع ها در برابر حمایت ، مقاومت بحث خواهیم کرد).

سه – ابر سیاه شماره ٣ ‏. در این شکل هم قیمت موفق به عبور از سطح مقاومت قبلی ( قله رالی قبل در اواخر آوریل ) نشده است.

‏اینها نمونه هایی از بررسی ابر سیاه کاهشی همراه با مقاومت هستند.

این نکته که در جایی چند عامل تکنیکی یک رفتار را تایید کنند، مفهوم بسیار پر اهمیتی است. این موضوع محور بخش دوم مقالات یعنی جایی است که رفتار نمودارهای شمعی با سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال مقایسه و بررسی می شود.

‏در شکل ۴.٢٧ ‏مشاهده می کنید که ابر سیاه در اوایل ماه مارس مکث دو هفته ای را در روند صعودی به وجود آورده است.

دو ابر سیاه دیگر نیز در ماه آوریل مشاهده می شود و ابر سیاه ٢ ‏نشانه ای از احتمال توقف رالی صعودی دو روز قبل است.

ابر سیاه ٣ ‏دراواسط آوریل، کاملا نزولی است. چرا این ابر سیاه تا این حد باعث نزول و بازگشت روند شده است؟

علت به روانشناسی این الگو بر می گردد.

 

ابر سیاه پوششی

شکل ۴.۲۷ – ابر سیاه پوششی

 

همانطور که پیشتر اشاره شد، باز شدن قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل و بسته شدن قیمت نزدیک به کمترین سطح قیمت، ظاهری ناخوشایند دارد و موجب پدید آمدن نوعی احساس منفی می شود.

چه اتفاقی رخ می دهد وقتی قیمت در سطح بالاتر از هفته و ماه پیش باز شود و بلافاصله تا حوالی قیمت های قبلی سقوط کند؟

حقیقت این است که این اتفاق، تاثیر منفی شدیدی بر افکار معامله گران بازار می گذارد.

چنین اتفاقی در این نمودار، در ماه آوریل رخ داده است. بالاترین سطح قیمت در سه ماه گذشته توسط شمع سیاه در الگوی شماره سه لمس شده است.

ولی قیمت نتوانسته است خود را در این سطح نگاه دارد و فقط کمی بالاتر از قیمت باز شدن روز قبل، بسته شده است.

‏در شکل ۴.٢٨ ‏مشاهده می کنیم که قیمت از تاریخ ۱۰ فوریه برای شیرجه ای نزولی دورخیز کرده و در اواسط ماه فوریه با ظاهر شدن الگوی ابر سیاه روند نزولی آغاز شده است.

 

نمودار بریستون مایر

شکل ۴.۲۸ نمودار روزانه بریستون مایر

الگوی نفوذی

‏همواره در سخنرانی هایم، اندکی بعد از آنکه بحث در مورد الگوی ابر سیاه را تمام می کنم، شرکت کنندگان در مورد معکوس این الگو از من سوال می کنند.

من در جواب می گویم که بله الگوی معکوس ابر سیاه وجود دارد و نام آن،الگوی نفوذی است.

دقیقا همانطور که ابر سیاه یک الگوی بازگشتی سقف است، الگوی نفوذی، معکوس آن و یک الگوی بازگشتی کف است.( شکل ۴.٢٩ ‏را مشاهده کنید. )

این الگو، متشکل از دو شمع در بازاری کاهشی است.

رنگ شمع نخست سیاه و شمع دوم، بلند و سفید است.

این شمع سفید اندکی پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه روز قبل باز می شود.سپس قیمت صعود می کند و در نیمه بالایی شمع سیاه بسته می شود.

الگوی نفوذی

شکل ۴.۲۹ الگوی نفوذی

 

الگوی نفوذی افزایشی به نوعی شبیه به الگوی پوشای افزایشی است.

با این تفاوت که در الگوی پوشای افزایشی، شمع سفید تمام قسمت های شمع سیاه را پوشش می دهد در حالی که در الگوی نفوذی افزایشی، شمع سفید تنها تا حدی شمع سیاه را می پوشاند.

در الگوی نفوذی هرچقدر نفوذ شمع سفید رنگ در شمع سیاه پیشین بیشتر باشد، الگوی کف، بیشتر تحکیم شده و احتمال ایجاد کفی جدید بیشتر می شود.

در یک الگوی نفوذی ایده آل شمع سفید باید بیش از نیمی از بدنه اصلی شمع سیاه قبلی را پوشش دهد.

اگر بازار در روز بعد از الگوی پوشای افزایشی یا نفوذی افزایشی در قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن شمع سیاه رنگ بسته شود الگو شکست خورده است و قیمت روند نزولی جدیدی را تجربه خواهد کرد.

‏بعد روانشناسی الگوی نفوذی بدین شرح است:

بازار در روندی کاهشی قرار دارد.

شمع سیاه این نظر را تقویت می کند.

در روز بعد قیمت با حفره ای رو به پایین باز می شود. فروشندگان، کاملا خرسند و خشنود بازار را زیر نظر گرفته اند.

سپس در این وضع، قیمت شتابان به بالا حرکت می کند و نه تنها پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل بسته نمی شود ، بلکه تا حدودی نیز بالاتر بسته می شود.

فروشندگان، برای بار دوم معاملاتشان را ارزیابی می کنند.

افرادی که منتظر فرصت خرید هستند به این باور می رسند که کف جدید غیر قابل نفوذ است و وضعیت فعلی را به عنوان یک فرصت خرید ارزیابی می کنند.

اخطارهای الگوی نفوذی، زمانی که همان ۴ ‏فاکتور الگوی ابر سیاه ( ولی به طور معکوس ) به وجود بیاید اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

هنگام توصیف الگوی ابر سیاه خاطر نشان کردم که برخی از معامله گران ژاپنی علاقمند هستند که قیمت در شمع دوم حداقل به  ‏نیمی از بدنه شمع اول دست پیدا کند و گفتم این قانون تا حدی انعطاف پذیر است.

در الگوی نفوذی این انعطاف پذیری کمتر است. در الگوی نفوذی، شمع سفید رنگ دوم موکدا تا نیمه بدنه اصلی شمع سیاه پیشین صعود کند.

دلیل آزادی عمل کمتر الگوی نفوذی نسبت به الگوی ابر سیاه اینست که ژاپنی ها، سه الگوی دیگر به نام های بالاگردن و زیرگردن و رخنه دارند

( شکل ۴.۳۰ تا ۴.۳۲‏) که ساختارشان شبیه به الگوی نفوذی است اما اگر بدنه شمع سفید رنگ به نصف بدنه شمع سیاه رنگ نرسد، نه تنها اخطار صعودی نیستند بلکه به عنوان الگوی نزولی و اخطاری برای نزول بیشتر شناسایی می شوند.

 

الگوی نفوذی

شکل ۴.۳۲ الگوی رخنه                            شکل ۴.۳۱ الگوی گردن                       شکل ۴.۳۰ الگوی بالا گردن

 

‏بنابراین، این سه الگوی نزولی ( شکل های ۴.۳۰  ‏تا  ۴.۳۲‏ ) و الگوی افزایش نفوذی ساختاری شبیه به هم دارند.

و تنها تفاوت میان این دو دسته الگو، میزان نفوذ شمع سفید در بدنه اصلی شمع سیاه رنگ پیشین است.

در الگوی بالا گردن، قیمت بسته شدن شمع سفید ( که معمولا بدنه اصلی کوچکی دارد ) نزدیک به کمترین قیمت روز قبل است.

در الگوی زیر گردن، شمع سفید معمولا نزدیک به بدنه اصلی شمع سیاه رنگ پیشین بسته می شود.

( ‏در این الگو نیز شمع سفید باید بدنه اصلی کوچکی داشته باشد ) در الگوی رخنه، طول شمع سفید باید بلند تر و مستحکم تر از شمع سفید در الگوی زیر گردن باشد ولی نباید از نصف بدنه اصلی شمع سیاه بالاتر برود.

‏در این سه الگو، همزمان با ورود قیمت به حد کمتری نسبت به شمع سفید رنگ، معامله گر ژاپنی اقدام به فروش می کند.

( توجه کنید که الگوی رخنه در شکل ۴.۳۲ ‏در بازار نزولی اخطاری مبنی بر کاهش بیشتر است، ولیکن از آنجا که شمع دوم، سفید رنگ است باید صعودی مد نظر قرار بگیرد. همچنین اگر الگوی رخنه در طی چند روز دو بار تکرار شود نشانه ای از صعودی است.)

خیلی مهم نیست که الگو های شکل های ۴.٣٠ ‏تا ۴.٣٢ ‏را به خاطر بسپارید تنها این مفهوم را به خاطر بسپارید که برای بازگشتی شدن الگو، نیاز است که شمع سفید رنگ حداقل نیمی از بدنه اصلی شمع سیاه را بپوشاند.

‏در شکل ۴.٣٣ ‏فروشندگان تا تاریخ ٢٧ ‏آوریل کاملا در کاهش قیمت تا دستیابی به کف جدیدی موفق بوده اند.

روز بعد قیمت در کفی جدید باز شده است. قیمت باز شدن نزدیک به کف قیمت در آن روز است و قیمت بسته شدن در بدنه اصلی شمع سیاه رنگ قبلی قرار دارد.

دو شمع تاریخ های ٢٧ ‏و ٢٨ ‏آوریل تشکیل الگوی افزایشی نفوذی داده اند.

 

نمودار روزانه بوئینگ

شکل ۴.۳۳ نمودار روزانه بوئینگ

 

‏شکل ۴.٣۴ ‏یک الگوی نفوذی کلاسیک را در هفته ای که از ۲۶ ‏مارس آغاز می شود، به نمایش می گذارد.

توجه کنید که چگونه شمع سفید درصد زیادی از بدنه اصلی شمع سیاه را پوشش داده است.

 

نمودار روزانه گندم

شکل ۴.۳۴ نمودار روزانه گندم

شمع سفید در کف جدیدی باز شده و شروع به بالا رفتن کرده است.

بسته شدن پرقدرت شمع سفید که نیمی از بدنه شمع سیاه را پوشش داده است، حاکی از خاج شدن قدرت از دست فروشندگان است.

این شمع در پایین ترین قیمت , باز ( کف صاف) و در بالاترین قیمت بسته ( سرصاف ) شده است.

به این نکته توجه کنید که الگوی نفوذی افزایشی چگونه به روند نزولی که با یک الگوی پوشای نزولی آغاز شده است پایان داده است.

‏در این نمودار در هفته ای که از ١٢ ‏مارس آغاز می شود، حالت خاصی از الگوی نفوذی را مشاهده می کنید، این الگو به این علت حالت خاص ارزیابی می شود که قیمت باز شدن گرچه زیر بدنه اصلی شمع سیاه رنگ است  ولی پایین تر از کمترین قیمت شمع سیاه رنگ نیست.

با این وجود و با توجه به اینکه شمع سفید رنگ بیش از نیمی از شمع سیاه رنگ را طی کرده است و بالا آمده است می توان آن را به عنوان اخطاری برای اتمام روند نزولی در نظر گرفت.

‏شکل ۴.۳۵ ‏نشان می دهد که نمودارهای شمعی ژاپنی تا چه حد می توانند به تحلیلگر کمک کنند تا حس درستی نسبت به هیجانات بازار داشته باشد.

 

نمودار روزانه جو

شکل ۴.۳۵ نمودار روزانه جو

 

در اواخر ماه فوریه، کارگزاری از من درباره نمودار سهمی برس و جو کرد که من بندرت آنرا بررسی می کردم.

با این وجود نموداری شبیه به ۴.۳۵ ‏را مشاهده کردم و خیلی زود به او گفتم که روند نزولی به پایان رسیده است.

چرا؟ من الگوی نفوذی کلاسیکی را که در تاریخ ٢٠ ‏فوریه به وجود آمده بود تشخیص دادم.

همچنین متوجه شدم که قیمت، سطر حمایتی را که اوایل فوریه به وجود آمده است، تا حد قابل توجهی لمس کرده است. این دو مطلب در کنار یکدیگر شانس وقوع کف دوقلو را افزایش داد.

‏شکل ۴.۳۶ ‏یک روند نزولی را نشان می دهد که با الگوی پوشای نزولی در اواخر سال ‏آغاز و در اواسط سال ١٩٨٧ ‏با پدید آمدن الگوی نفوذی، خاتمه یافته است.

اگر چه بازار بلافاصله بعد از پدید آمدن این الگو بازگشت نکرده است ولی، این الگو اخطاری است مبنی بر اینکه فشار فروش که از سال ٩٨٣ ‏ا تا ١٩٨٧ ‏ادامه داشته است، رو به کاهش گذاشته است.

بعد از ظهور الگو، بازار در حدود یک سال ساکن بوده و بعد از آن روند افزایشی را آغاز کرده است.

 

نمودار ماهیانه ین

شکل ۴.۳۶ نمودار ماهیانه ین ( الگوی پوشای نزولی )

 

 

ادامه مطلب در : قدم ۷

قسمت قبل در : قدم ۵

شروع این آموزش در : قدم ۱