تحلیل تکنیکال جان مورفی | مفاهیم روند ( برگ 9 )

مفاهیم مقدماتی روند

تعریف روند

مفاهیم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال بازار می باشد.

تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوها و میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها، تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روند ها به وجود آمده اند.

اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل ‌«همیشه در جهت روند معامله کنید‌» ‌«هرگز با روند نجنگید‌» یا ‌«روند دوست توست» را زیاد می شنویم.

پس لازم است وقتی را برای تعریف روند صرف کنیم و انوع آن را بشناسیم.

از بعد کلی و به طور ساده روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد.

ولی برای به کارگیری ان می بایست تعریف دقیق تری را ارایه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی کند.

تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می شود.

این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی درپی می باشند که شامل موج های عمودی (پیک ها یا رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل هی دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند صعودی به عنوان یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی برخلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج ها و حفره ها یی است که جهت مستقیم دارند.

(شکل های ۴.۱ الف تا د را ببینید)

 

روند صعودی

شکل ۴.۱.۱ نمونه ای از روند صعودی شامل فرورفتگی ها ( حفره ها ) و رالی ها میباشد

روند نزولی

شکل ۴.۱.۱ نمونه ای از روند نزولی شامل فرورفتگی ها ( حفره ها ) و رالی ها میباشد

شکل ۴.۱.۱ نمونه ای از روند رنج ( جانبی ) شامل فرورفتگی ها ( حفره ها ) و رالی ها افقی میباشد

 

مثال تغییر روند

شکل ۴.۱.۲ یک مثال از تغییر روند نزولی به صعودی

روند سه جهت دارد

همان طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی نزولی و خنثی داریم.

اکثر مردم فکر می کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می کند صعودی و نزولی و خنثی.

که تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است.

زیرا در بهترین بر آورد حداقل در یک سوم مواقع قیمت ها روند خنثی یا افقی به خود می گیرند.

روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد به این معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند.

(در نظریه داو این الگو به عنوان خط نامیده شد. )

اگر چه ما تعریف روند خنثی را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

اکثر ابزار ها و سیستمهای تکنیکی ذاتا به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساسا برای بازاری تعریف شده اند که در جهت بالا و پایین حرکت می کنند.

آنها عموما وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می کنند یا حتی اصلا کار نمی کنند.

نمی توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت ها یی (بدون روند) استفاده کنند در حالی که این ابزارها اصولا برای چنین شرایطی طراحی نشده اند.

سه انتخاب کلی برای هر تحلیل تکنیکال گری وجود دارد _ وارد بازار شود (خرید) _ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره گر بازار باشد..

زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است.

وقتی بازار در حال نزول و افت است دومین انتخاب یعنی فروش درست تر به نظر می رسد و در وضعیت خنثی بازار عاقلانه ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روند ها به سه دسته تقسیم می شوند

علاوه بر اینکه روند داری سه جهت می باشد به سه دسته نیز تقسیم می شود:

۱ – روند بزرگ

 ۲ – روند متوسط

 ۳ – روند کوتاه

در حقیقت تعداد نا محدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند.

از روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلند مدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله.

هر چند غالب تحلیل تکنیکال گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعا ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل تکنیکال گران از هر روند وجود دارد.

به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است.

(من شخصا تمایل دارم که روند های بالاتر از شش ماه را روند بلند بنامم )

داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می نامید.

هر روند (از کوتاه تا بلند مدت) از روند بزرگ تر را تشکیل می دهد.

هر روند می تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود.

برای مثال روند متوسط می تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود.

در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند.

این روند تصحیح نیز می تواند خود شامل روندهای کوتاه مدت تر که همان موج های صعود و نزولی کوتاه مدت هستند باشد.

در این مقالات به طور مداوم با این عبارت روبه رو می شوید که هر روند جزیی از روند پس از خودش می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روند های کوچک دیگری نیز باشد.

در شکل ۴.۲ روند بزرگ شامل موج های صعودی (رالی صعودی) و نزولی (حفره ها) می باشد که برآیند آن صعودی می باشد (نقاط ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ) و مرحله تصحیح ( ۲ و ۳ ) در واقع یک روند متوسط می باشد که در داخل روند بزرگ جای گرفته است.

اما توجه کنید که موج ۲ تا ۳ در خود سه موج کوچک تر A-B-C دارد.

تحلیل تکنیکال گران در نقطه C اشاره می کنند که روند بزرگ همچنان صعودی است ولی روند ثانویه و کوتاه مدت نزولی می باشند.

در نقطه ۴ هر سه روند صعودی می باشند. تشخیص نوع روند و تفاوت های آنها با هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وقتی کسی درباره نوع روند یک بازار سوال می کند در درجه اول باید بدانید که منظور او چه نوع روندی است و این دقیقا باز می گردد به توضیحات ارایه شده درباره طبقه بندی روندها.
رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریبا غیر ممکن است زیرا تحلیل تکنیکال گران برداشت های متفاوتی از یک روند دارند.

انواع روند

شکل ۴.۲ نمونه ای از انواع روند

 

برای تحلیل تکنیکال گران بلند مدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می دهد.
به بیان کلی اکثر روش هایی که بر اساس تعقیب روند کار می کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می کشد تاکید بیشتری دارند.

از روند کوتاه مدت می توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد.

در یک روند متوسط صعودی روند های کوتاه مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می باشند.

حمایت و مقاومت

در مبحث پیشین گفتیم که قیمت به صورت یکسری از امواج نزولی و صعودی حرکت می کند که برآیند حرکت این امواج روند قیمت را مشخص می کنه.

حال می خواهیم این امواج صعودی و نزولی را نامگذاری کنیم و هم زمان مفهوم مهم مقاومت و حمایت را معرفی کنیم.

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت می نامیم .

منظور از حمایت محدوده یا سطحی است که در ان تمایل به خرید به اندازه کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند. نتیجه این امر این است که شیب نزول به صف صفر میرسد و قیمت دوباره افزایش میابد.

سطح حمایت را در اغلب اوقات می توان از روی موج نزولی پیش از ان تشخیص داد.

در شکل الف.۴.۳ نقطه ۲ و ۴ نشان دهنده حمایت در یک روند صعودی می باشد (شکل الف.۴.۳ و شکل ب.۴.۳ را ببینید).

تعریف مقاومت بر عکس حمایت می باشد بدین معنی که مقاومت، محدوده یا سطحی از قیمت است که در ان فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می کند و

قیمت رو به کاهش می گذارد. سطح مقاومت را غالبا می توان از روی موج صعودی پیش از ان تشخیص داد.

در شکل الف.۴.۳ نقاط ۱ و ۳ سطوح مقاومت را در روند نزولی نشان می دهند.

 

حمایت و مقاومت در روند صعودی

شکل الف.۴.۳ سطوح حمایت و مقاومت در روند صعودی

حمایت و مقاومت در روند نزولی

شکل ب.۴.۳ سطوح حمایت و مقاومت در روند نزولی

 

شکل ب.۴.۳ ، یک روند نزولی شامل موج ها و حفره های کاهشی را نشان می دهد. در روند نزولی نقاط ۱ و ۳ سطوح حمایت پایین بازار هستند و در قسمت پایین نقاط ۲ و ۴ سطوح مقاومت بالای بازار را نشان میدهد.

در یک روند صعودی سطوح مقاومت یک فاز ایستایی یا توقف را در ان روند نشان میدهد و در بسیاری از اوقات در چند نقطه تکرار می شود.

در روند نزولی سطوح حمایت نقاط محکمی برای توقف دایمی کاهش قیمت نیستند ولی می توانند موقتا ان را متوقف کنند.

درک درست مفاهیم حمایت و مقاومت برای یادگیری کامل مفهوم روند لازم و اساسی است.

برای ادامه روند صعودی هر سطح حمایت جدید باید بالاتر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود. سطوح مقاومت نیز باید هر کدام بالاتر از قبلی شکل بگیرد.

اگر در یک موج صعودی سطوح حمایت مکررا درسطح حفره قبلی خود تشکیل شود.

می توان ان را نشانه زود هنگامی از به پایان رسیدن موج صعودی و یا حداقل تبدیل شدن آن به یک روند مستقیم تلقی کرد.

اگر سطح حمایت شکسته شود (از حمایت قبلی خودش پایین تر بیاید) تبدیل روند صعودی به نزولی بسیار محتمل است.

در روند هر بار که قیمت به مقاومت قبلی می رسد یک وضعیت بحرانی برای روند پیش میاید.

ناتوانی در عبور از سطح مقاومت قبلی در روند صعودی و یا ناتوانی از گذشتن از سطح حمایت قبلی در روند نزولی اغلب نخستین اخطار درباره تغییر روند موجود می باشد.

در فصل ۵ و ۶ در قسمت الگوهای قیمتی نشان می دهیم که چگونه از نتیجه بر خورد قیمت به این سطوح حمایت و مقاومت در روی نمودار می توان پیش بینی کرد که آیا روند باز می گردد یا اینکه صرفا توقف در روند موجود رخ داده است.

در هر صورت اساس تشکیل الگوهای قیمت مبتنی بر همین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.

شکل های ( الف.۴.۴ تا ج ) مثال های عمومی از بازگشت روند هستند.

در شکل الف.۴.۴، دقت کنید که قبل از اینکه قیمت از حمایتی که در نقطه ۴ ایجاد شده است پایین تر رود قیمت در نقطه ۵ نتوانسته مقاومت قبلی که در نقطه ۳ ایجاد شده بود را بشکند.

به سادگی می توان بازگشت روند را از طریق بررسی سطوح مقاومت و حمایت پیش بینی کرد.

در بحث الگوهای قیمت این نوع الگوی برگشتی به نام سقف دو قلو شناخته می شود.

 

نمونه سقف دوقلو

شکل الف.۴.۴ مثالی از برگشت روند . ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی در نقطه ۵ و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت در نقطه ۴ باعث ایجاد یک روند بازگشتی نزولی می شود .این الگو را سقف دوقلو می نامند.

نمونه الگوی کف برگشتی

شکل ب.۴.۴ نمونه ای از الگوی کف برگشتی روند. در روند نزولی اولین اخطار زمانی زخ می دهد که قیمت در نقطه ۵ همچنان بالاتر از نقطه ۳ که قبلا ایجاد شده بود قرار می گیرد و این الگو با شکسته شدن مقاومت قبلی در نقطه ۴ کامل می شود

 

جمع آوری و ترجمه از کتاب :

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

ادامه مطلب در : برگ ۱۰

قسمت قبل در : برگ ۸

شروع این آموزش در : برگ ۱