آموزش تکنیکال شمع های ژاپنی

خرداد ۶, ۱۳۹۸
شمع سفید رنگ و سیاه رنگ

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم دوم )

‏با مقایسه ای ساده میان نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی می توان به تفاوت های نهفته در این دو نمودار پی برد. شکل ۳.۱ ‏همان […]
خرداد ۶, ۱۳۹۸
آموزش تکنیکال شمع های ژاپنی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم اول )

پیشینه تاریخی   در این مقاله  به پیدایش و سیر تکامل تحلیل تکنیکال ژاپنی نگاهی خواهیم داشت. خانندگانی که برای درک مطالب اصلی مانند تکنیک ها […]
ثبت نام سایت Binance