آموزش تکنیکال شمع های ژاپنی

آبان ۲۴, ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم هشتم)

ستاره دوجی صبحگاهی و عصرگاهی      هنگامی‌که یک دوجی با شکافی بالاتر از بدنه شمع قبل در بازار افزایشی یا با شکافی پایین‌تر از بدنه […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۸
ستاره دوجی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم هفتم)

ستاره‌ها ۵ «یک نفر نمی‌تواند زیاد هوشیار باشد» یک گرو جذاب از الگوهای برگشتی، ستاره‌ها هستند. بدنه اصلی شمع ستاره، کوچک است و از بدنه اصلی […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
نمودار ماهیانه ین

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم ششم)

ادامه مطلب از قدم پنجم شکل ۴.٢۵ ‏تفاوت بین ابر سیاه و الگوی پوشای نزولی را نمایش می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
ابر سیاه پوششی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم پنجم)

الگوی پوشا ‏چکش و دارآویز صرفا از یک شمع ساخته می شوند. همانطور که پیشتر بحث شد، این دو الگو اخطارهای مهمی در رابطه با وضعیت […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم چهارم )

ادامه الگوهای دار آویز و چکش : شکل ۴.۷ ‏مثالی عالی برای نمایش این است که چگونه دو شمع مشابه می توانند نزولی ( همانطور که […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸
دارآویز و چکشی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم سوم )

‏الگوهای بازگشتی ‏ تاریکی یک گام جلوتر به کمین نشسته است. ‏تکنسین ها همواره در جستجوی دلایل و مدارکی هستند که آنها را از تغییر جهت […]
ثبت نام سایت Binance