آموزش تکنیکال شمع های ژاپنی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
نمودار ماهیانه ین

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم ششم)

ادامه مطلب از قدم پنجم شکل ۴.٢۵ ‏تفاوت بین ابر سیاه و الگوی پوشای نزولی را نمایش می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
ابر سیاه پوششی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم پنجم)

الگوی پوشا ‏چکش و دارآویز صرفا از یک شمع ساخته می شوند. همانطور که پیشتر بحث شد، این دو الگو اخطارهای مهمی در رابطه با وضعیت […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم چهارم )

ادامه الگوهای دار آویز و چکش : شکل ۴.۷ ‏مثالی عالی برای نمایش این است که چگونه دو شمع مشابه می توانند نزولی ( همانطور که […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸
دارآویز و چکشی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم سوم )

‏الگوهای بازگشتی ‏ تاریکی یک گام جلوتر به کمین نشسته است. ‏تکنسین ها همواره در جستجوی دلایل و مدارکی هستند که آنها را از تغییر جهت […]
خرداد ۶, ۱۳۹۸
شمع سفید رنگ و سیاه رنگ

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم دوم )

‏با مقایسه ای ساده میان نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی می توان به تفاوت های نهفته در این دو نمودار پی برد. شکل ۳.۱ ‏همان […]
خرداد ۶, ۱۳۹۸
آموزش تکنیکال شمع های ژاپنی

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی ( قدم اول )

پیشینه تاریخی   در این مقاله  به پیدایش و سیر تکامل تحلیل تکنیکال ژاپنی نگاهی خواهیم داشت. خانندگانی که برای درک مطالب اصلی مانند تکنیک ها […]
ثبت نام سایت Binance