پیش بینی روند روزانه

در این بخش پیش بینی واحتمال جهت روند روزانه ، همراه با سیگنال ارزهای فارکس که مورد تحلیل گروه قرار گرفته نوشته میشود

برای دریافت سیگنال ها و تحلیل های روزانه گروه بازار مالی از کانال تلگرام زیر استفاده نمایید :
https://t.me/Forex_Signal7 کلیک کنید

Position فروش در (Sell Stop ) حد سود ( TP)  حد ضرر    تاریخ نتیجه معامله
۱ ۱.۱۲۷۶               ۹۰ pips
               ۳۳ pips              ۲ July ——
Position فروش در (Sell Stop ) حد سود ( TP)  حد ضرر    تاریخ نتیجه معامله
—– ———- ——–   ————       ———- ——
Position فروش در (Sell Stop ) حد سود ( TP)  حد ضرر    تاریخ نتیجه معامله
————–    ———– ———-       ———- ——
Position فروش در (Sell Stop ) حد سود ( TP)  حد ضرر    تاریخ نتیجه معامله
————–    ———– ———-       ———- ——
ثبت نام سایت Binance